Planowanie działań Sieci Watchdog na lata 2017-2020


Ankieta do konsultowania planów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na lata 2017-2020.

Dziękujemy za to, że tu jesteś. Zapraszamy do wspólnych działań.

Ankieta składa się z 16 pytań

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.